Infrastructuurwerken op Ford Genk site slim aangepakt

Uitgraving Leidingen Fordgenk

De Vlaamse Waterweg herontwikkelt met VLAIO-steun de voormalige fabrieksterreinen van Ford Genk tot een logistieke site met toegang tot het Albertkanaal. Deze herontwikkeling bestaat uit drie fasen:

  • Sloop 
  • Sanering 
  • Infrastructuurwerken 

De uitvoering van de infrastructuurwerken werden door De Vlaamse Waterweg toevertrouwd aan THV Ford 2020 (Aclagro – Aertssen – DEME Environmental – Mourik). In een deelopdracht medio 2021 diende THV Ford 2020 een 32,5 ha groot terrein grenzend aan het Albertkanaal bouwrijp te maken. Het betrof onder andere de opbraak van de verharding, de ondergrondse massieven en de leidingen, maar daarnaast ook de aanleg van 12 km drainagenet en 3 km riolering. Een klus die geklaard moest worden binnen 60 werkdagen. 

Al snel stelde THV Ford 2020 vast dat er nog heel wat leidingen en ondergrondse massieven aanwezig waren. Documentatie hierover was ontoereikend of onbestaande. Om snel en duidelijk in kaart te brengen van wat er zich in de ondergrond bevond werd er beroep gedaan op de expertise van 3Dsoil. Dit met twee duidelijke doelen voor ogen:  

  • Het rendement bij de opbraak verhogen om zo de doorlooptijd te verkorten.
  • Breuk en stilstand tijdens de plaatsing van riolering en drainage vermijden. 

Doordat de technieken van 3Dsoil niet-invasief zijn, was een bijkomende vergunning overbodig. Bijgevolg kon de detectie nog voor de start van de werken worden uitgevoerd en was er geen impact op de uitvoeringstermijn. Een belangrijk voordeel als je met een strakke deadline zit.  

25 ha werden in kaart gebracht en alle ondergrondse obstakels werden nauwkeurig gelokaliseerd en weergegeven in Lambert 72 coördinaten. Hierdoor konden de GPS aangestuurde machines van THV Ford 2020 zeer efficiënt en gericht de ondergrond opbreken.

Door die rapportering in Lambert 72 coördinaten kon ook de vorderingsstaat voor een groot stuk geautomatiseerd worden. De posities van de objecten waren namelijk al gekend, enkel nog de aard en de diameter moest door de mensen op het terrein worden vastgesteld en aangevuld. 

Werven van dergelijke omvang zijn door hun complexiteit en strakke deadline moeilijk te coördineren en meestal ook onoverzichtelijk, waardoor het een zware klus is om alles correct te vorderen. 

“De efficiënte manier van voorafgaand alle objecten te lokaliseren en te registreren met gps-coördinaten heeft ervoor gezorgd dat we ons ook hierover geen zorgen hoefden te maken”, vertelde projectmanager Philippe Victor.  Een belangrijk bijkomend voordeel als je weet dat men uiteindelijk 35 km leidingen en riolering verspreid over een terrein van 32,5 ha binnen de vooropgestelde termijn heeft opgebroken.

Aanleg Drainagenet

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons