Diverse

Geofysisch onderzoek draagt bij tot het optimaliseren en vereenvoudigen van o.a. onderstaande toepassingen:

  • Bodemverstoringen en vroegere uitgravingen kunnen in kaart gebracht worden via de toepassing verschillende scantechnieken.
  • Aanrijkingen met zout in de ondergrond kunnen aangeduid worden op basis van de geofysische gegevens.
  • In het kader van precisielandbouw kunnen zones met variabele bodemopbouw en bodemtextuur afgebakend worden.
  • Relatieve vochtverschillen kunnen gemonitord worden op basis van de niet-invasieve bodemscan.
  • Via een scan kan de uitgestrektheid van boomwortels in kaart gebracht worden.
  • Vrijgeven van ‘lege zones’ voor het plaatsen van boringen of sonderingen.
  • Interpolleren tussen boor- en sondeergegevens.
  • Landschappelijke kartering.
  • Kartering van ondergrondse objecten in functie van infrastructuurwerken.
  • ...

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons