Sanering en stortplaatsen

Zones met gestort of puinhoudend materiaal kunnen zowel lateraal als vertikaal afgebakend worden via de toepassing van geofysisch onderzoek. Daarenboven kunnen bepaalde vroegere uitgravingen of zones met afwijkend bodemprofiel in de geofysische metingen de locatie van verontreinigd bodemmateriaal verraden. Op die manier kunnen boringen en sleuven om de verontreinigingen en het gestort materiaal te karakteriseren en te interpreteren erg gericht uitgezet worden. Daarenboven kunnen lekkende tanks en vochtverschillen afgebakend worden, waardoor het vervolgonderzoek erg lokaal en effectief kan plaatsvinden.

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons