Archeologie

Belangrijkste toepassingen:

  • Archeologische prospectie
  • Landschappelijke kartering
  • In kaart brengen van (ondoordringbare) bodemlagen
  • Onontplofte explosieven opzoeken
  • Funderingsmassieven en –constructies terugvinden
  • Cryptes opsporen
  • Vroegere uitgravingen lokaliseren
  • Interpolleren tussen boor- en sondeergegevens

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons