Technologie

Elektromagnetische inductie

Met elektromagnetische inductie kunnen zowel verschillen in elektrische geleidbaarheid als magnetische gevoeligheid op meerdere dieptes in de ondergrond in kaart worden gebracht. Met deze techniek kunnen verschillen in bodemtextuur, vochtgehalte, organisch materiaal in kaart gebracht worden, net als begraven metalen objecten en menselijke verstoringen.

Magnetometrie

Magnetometrie laat toe om magnetische afwijkingen veroorzaakt door menselijke verstoringen in hoge resolutie in kaart te brengen. Grachten, funderingen en metalen objecten worden hiermee gekarteerd.

Grondradar

Grondradar is zeer geschikt om de grenzen tussen verschillende bodemhorizonten of tussen verstoringen en de omgevende bodem met een grote verticale resolutie in kaart te brengen.

Resistiviteit

Door middel van resitiviteit worden voornamelijk de door uitgraving en opvulling ontstane verschillen in bodemsamenstelling en bodemtextuur gekarteerd.

 

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons