Sanering

Belangrijkste toepassingen:

  • Afbakening van stortplaatsen
  • In kaart brengen van (ondoordringbare) bodemlagen
  • In kaart brengen van kabels- en leidingen
  • Holtes en tanks opsporen
  • Funderingsmassieven en –constructies terugvinden
  • Vroegere uitgravingen lokaliseren
  • Zout-aanrijkingen detecteren
  • Vrijgeven van ‘lege zones’ voor het plaatsen van boringen of sonderingen
  • Relatieve vochtverschillen monitoren

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons