Bodemkartering

Belangrijkste toepassingen:

  • In kaart brengen van (ondoordringbare) bodemlagen
  • Archeologische prospectie
  • Interpolleren tussen boor- en sondeergegevens
  • Landschappelijke kartering
  • Relatieve vochtverschillen monitoren
  • Kartering management zones in functie van precisielandbouw
  • Zout-aanrijkingen detecteren

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons