Industrie

Belangrijkste toepassingen:

  • In kaart brengen van kabels- en leidingen
  • Funderingsmassieven en –constructies terugvinden
  • Holtes en tanks opsporen
  • In kaart brengen van (ondoordringbare) bodemlagen
  • Mogelijke onontplofte explosieven opzoeken
  • Wapeningen gedetailleerd aanduiden
  • Vrijgeven van ‘lege zones’ voor het plaatsen van boringen of sonderingen

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons