Funderingen en wapeningen

Ondergrondse funderingen bestaande uit baksteen, natuursteen of gewapend beton vormen dikwijls een belemmering bij graafwerken en boringen. Deze kunnen echter in detail in kaart gebracht worden en hun dimensies ingeschat met behulp van niet-invasieve scantechnieken. Daarenboven kunnen wapeningen in betonstructuren erg gericht gelokaliseerd worden en kan de opbouw van verhardingen in detail en vlakdekkend gekarteerd worden.

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons