Infrabo voorkomt vertragingen met hulp van 3Dsoil

Infrabo Bekkevoort

Infrabo, een studiebureau uit Westerlo gespecialiseerd in infrastructuur en waterhuishouding, werd aangesteld door Aquafin om de aanleg van een nieuwe gescheiden riolering te Bekkevoort te ontwerpen. 

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is het gebruikelijk dat men de regenwaterafvoer (RWA) naast de vuilwaterafvoer (DWA) legt. Indien dit niet kan door bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en/of leidingen, wordt er geopteerd voor zogenaamde combi-putten waarbij RWA boven DWA wordt aangelegd. Hiervoor moet er een grote en diepe sleuf gemaakt worden.  

In de Holleputstraat te Bekkevoort bevindt zich een hoogspanningscabine. Volgens KLIP/KLIM liggen de hoogspanningskabels aan beide zijden van de straat. Bij het proefsleuvenonderzoek werden de kabels echter slechts langs één kant van de weg teruggevonden. Een hoogst onduidelijke situatie dus. 

Freya Leurs, projectverantwoordelijke bij Infrabo, klopte aan bij 3Dsoil om meer duidelijkheid te krijgen over de posities van de verschillende kabels en leidingen.  

3Dsoil onderzocht het gebied naar de aanwezigheid van alle kabels en leidingen. Hierbij werd de “missende” stroomkabel toch aan de andere kant van de weg onder een omheiningsmuur gedetecteerd en bleken de drinkwaterleidingen veel meer in het midden van de weg te liggen dan aangegeven op de KLIP/KLIM plannen.  

Dankzij deze bijkomende inzichten kon Infrabo in een vroeg stadium van het ontwerpproces beslissen om combi-putten aan te leggen. "Als we het inzicht van het onderzoek van 3Dsoil niet hadden gehad, hadden we deze keuze pas kunnen maken tijdens de uitvoering van het project", aldus Freya. Hierdoor hadden de werken vertraging opgelopen met als gevolg een langere doorlooptijd, een hogere kostprijs en meer hinder voor de omwonenden.

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons