Hoe Equans slim bezuinigt in NMBS-projecten

20220223 Rapport Kabelenleidingdetectie Nmbsstation Nieuwkerken Waas2
Equans werd door NMBS aangesteld om de perronverlichting van verschillende stations te vernieuwen. Tijdens de werken moest nieuwe infrastructuur met wachtbuizen en trekputten geïnstalleerd worden terwijl de bestaande verlichting operationeel diende te blijven.  Met betrekking tot de bestaande ondergrondse infrastructuur bleken enkel rudimentaire plannen beschikbaar, ook aangaande de signalisatiekabels die onder beheer van Infrabel staan. Het uitvoeren van graafwerken waarbij dit soort kabels zich in de ondergrond bevinden verhoogt uiteraard het risico op verstoring of zelfs stilstand van het treinverkeer.  
 
Om de kans op dit soort risico’s te beperken graaft men gebruikelijk op regelmatige afstand dwarse proefsleuven om de kabels- en leidingen parallel met het perron terug te vinden. Maar zelfs bij kleinere stations is een perron al gauw tot 400 m lang en soms zelfs langer. Dergelijke graafwerken kunnen dan oplopen tot wel 6 of 8 mandagen. Een arbeidsintensieve en dure methodiek dus die nog steeds een fragmentaire beeldvorming tot resultaat heeft en dus allesbehalve vlakdekkend is.  
 
In samenspraak met de NMBS heeft Equans daarom 3Dsoil ingeschakeld om op een niet-invasieve manier de kabels en leidingen onder de perrons in kaart te brengen. Aansluitend op de niet-invasieve detectie kon men vervolgens zeer gerichte proefsleuven uitvoeren. Door middel van deze strategisch geplaatste proefsleuven kon men niet alleen de kosten drukken, Equans kreeg eveneens een geverifieerd en continu beeld van de ondergronde kabels en leidingen. Met andere woorden lagere kosten voor een grondiger en vollediger inzicht van de ondergrond.   
 
De gedetecteerde tracés worden door 3Dsoil nauwkeurig ingemeten en ingetekend in een dwg-bestand zodat ook de as-built plannen kunnen worden vervolledigd. Volgens Nico Peeters, projectmanager bij Equans, eveneens een belangrijk bijkomend voordeel.
 

“De samenwerking met 3Dsoil heeft ons niet alleen tijd en kosten bespaard, ze heeft ook een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. Door deze informatie te integreren in onze as-built plannen, hebben we de bijkomende inzichten kunnen waarborgen voor eventuele toekomstige projecten.” 

Nico Peeters, projectmanager bij Equans.

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons