Grondig vooronderzoek leidt tot efficiënt WADI-ontwerp

Project Vitaz (2)

Vitaz, het nieuwe fusieziekenhuis in het Waasland, staat voor verschillende uitdagingen. Enerzijds moet er al vooruitgekeken worden naar een nieuwbouw die er over 10 jaar in Sint-Niklaas moet komen, maar anderzijds moet ook het bestaande patrimonium blijven voldoen aan de nieuwste normen en wetgevingen.   

Eén van die nieuwe regelgevingen is bijvoorbeeld het opvangen van regenwater. Naar aanleiding van de hoge grondwaterstand in de regio Sint-Niklaas, zijnde 0,70 à 1 meter onder het maaiveld, legt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op om het water te bufferen. Hierbij kan men ervoor kiezen het regenwater op te vangen en te recupereren of op te vangen en traag te laten infiltreren in de ondergrond.    

Om te bepalen wat de meest optimale oplossing is, heeft het milieustudiebureau Sertius in opdracht van Vitaz een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uit deze studie bleek dat de opvang en recuperatie van hemelwater zowel praktisch als financieel niet haalbaar was. Het regenwater bufferen en traag in de grond laten infiltreren was de beste keuze. Ook hier heb je twee alternatieven: een infiltratiebekken met kratten of de aanleg van een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie).    

Bij de oplossing met kratten bleken zowel de investeringskosten als de onderhoudskosten vlug op te lopen, terwijl een WADI een stuk goedkoper is, minder oppervlakte in beslag neemt en daarbovenop ook veel mooier is.     

Studiebureau Irtas werd aangesteld om de WADI te ontwerpen. Uiteraard is het bij een dergelijk werkproces cruciaal om de bestaande afvoeren van het hemelwater in kaart te kunnen brengen. Maar hier zat een kink in de kabel: men had namelijk geen idee van de locaties van de afvoeren, noch de dieptes ervan.    

Op die manier kwam Martine Du Pont, projectverantwoordelijke bouw bij Vitaz, bij 3Dsoil terecht. Ze gaf ons de opdracht om het terrein op een niet-invasieve manier te onderzoeken. Binnen een halve dag bracht 3Dsoil alle regenwaterafvoeren in kaart, zonder te graven of andere bijkomende hinder te veroorzaken.   

Na oplevering van de resultaten van ons onderzoek kreeg Vitaz op een eenvoudige en efficiënte manier een duidelijk beeld van de posities en dieptes van alle afvoeren. En mede op basis van ons rapport kon ook het studiebureau het ontwerp op een efficiënte manier finaliseren. Daarbovenop heb je nog het bijkomend voordeel dat eventuele verrassingen bij graafwerken vermeden kunnen worden. Iets wat de uitvoeringstermijn alleen maar ten goede komt.

Project Vitaz

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons