3Dsoil te gast op Conflict in Contact IX

Conflict In Contact

Vrijdag 1 december 2023 was 3Dsoil gastspreker op de 9e editie van Conflict in Contact. Deze contactdag rond conflictarcheologie biedt jaarlijks een forum voor archeologen, onderzoekers en studenten met een interesse in archeologie over o.a. oorlogen en veldslagen.

Collega’s Timothy en Sander belichtten tijdens hun presentatie de complementariteit tussen geofysica en conventioneel invasief archeologisch vooronderzoek en benadrukten de voordelen van deze synergie aan de hand van een case study aan de Zuiderring te Ieper.  Op deze site, waar een groot aantal sporen en structuren uit de Eerste Wereldoorlog en ouder in de ondergrond bewaard zijn gebleven, voerde 3Dsoil een scan uit met elektromagnetische inductie (EMI). 

Ons geofysisch onderzoek zorgde ervoor dat het team van Acke en Bracke Archeologie op voorhand inzicht kreeg in de bodemopbouw en de aanwezigheid van bepaalde archeologische relicten en sporen. Daarbovenop kon met EMI de aanwezigheid van niet-ontplofte munitie heel precies worden aangeduid. Met behulp van deze voorkennis kon het team van Acke en Bracke Archeologie op een veilige manier werken tijdens het aanleggen van de proefsleuven en konden de teruggevonden sporen en structuren geïnterpoleerd worden tussen de sleuven. Bovendien werd simultaan ook de landschappelijke variatie binnenin het projectgebied gekarteerd. Kortom, ons geofysisch onderzoek zorgde voor een nuttige laag aan informatie binnen dit totaalproject.

Deze 9e editie van Conflict in Contact bood een platform aan verschillende interessante sprekers en leverde opnieuw een bijdrage aan de kennisdeling van het archeologisch onderzoek m.b.t. conflicten uit diverse periodes. Ook bij 3Dsoil kijken we met tevredenheid terug en zijn we blij dat we tijdens dit evenement de meerwaarde van geofysisch onderzoek binnen archeologisch vooronderzoek hebben kunnen benadrukken. 

Project Zuiderring Ieper

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons