3Dsoil scant kleilaag onder afvalstoffenpark bij ArcelorMittal Belgium

Arcelormittal Kleilaag
ArcelorMittal Belgium streeft ernaar om alle stoffen die tijdens de productie van staal worden geproduceerd en gebruikt, om te zetten in producten die als grondstof kunnen dienen in andere industrieën of nuttig kunnen worden toegepast. Een beperkt aantal afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden, worden selectief ingezameld en nuttig toegepast bij erkende verwerkers.  
 
Op basis van voortschrijdende inzichten wil de afdeling Duurzaam Milieu, Energie en Circulariteit van ArcelorMittal Belgium de inrichting van afvalstoffenpark 28 herzien om zich voor te bereiden op toekomstige projecten. Afvalstoffenpark 28 fungeert als tussenstock voor afvalstoffen in afwachting van verdere verwerking. 
 
In de ondergrond van het afvalstoffenpark 28 is er een beschermende kleilaag die ervoor zorgt dat mogelijke gevaarlijke stoffen niet in contact komen met het grondwater. Het is dan ook cruciaal om de exacte locatie van die beschermende kleilaag te kennen.  
 
De kleilaag in kaart brengen aan de hand van boringen was volgens Sertius, externe milieudeskundige bij ArcelorMittal, geen goed idee. Het risico was immers te groot dat die kleilaag doorboord zou worden en zijn beschermende functie zou verliezen. Zo kwam Stan Blomme, ondersteuningsverantwoordelijke bij de milieuafdeling van ArcelorMittal Belgium, in contact met 3Dsoil.   
 
Samen gingen we na hoe we een zo goed mogelijk beeld van de ondergrond konden krijgen zonder bodemingreep. Uiteindelijk kozen we ervoor om een onderzoek uit te voeren met elektromagnetische inductie. Een techniek die zowel de laterale verspreiding van de kleilaag in kaart kan brengen, alsook een inschatting kan maken van de diepte en dikte van de kleilaag. En dit alles vanaf de oppervlakte zonder in de grond te graven of te boren.   
 
"Dankzij de innovatieve techniek én flexibiliteit van 3Dsoil hebben we op een snelle manier een nauwkeurig beeld kunnen krijgen van de ondergrond zonder enige bodemingrepen. Het resultaat van hun onderzoek heeft ons dan ook veel inzicht gegeven in de beschermende kleilaag van ons afvalstoffenpark", aldus Stan Blomme, ondersteuningsverantwoordelijke bij de milieuafdeling van ArcelorMittal Belgium.
 
Arcelormittal Afvalstoffenpark

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons