Projecten 2021

Uitgevoerde projecten in 2021:

 • januari 2021: afbakenen ondergrondse structuur kelder te Kraainem
 • januari 2021: onderzoek naar zoutverontreiniging op zoutopslagplaatsen te Brecht, Beringen en Deinze
 • januari 2021: stabiliteitsonderzoek dijk te Dendermonde
 • februari 2021: onderzoek naar holtes en uitspoelingen onder de kade te Ooigem
 • februari 2021: geofysisch onderzoek naar restanten van WO1 in frontzone te Beselare
 • maart 2021: in kaart brengen ondergrondse kabels en leidingen strafinrichting Merksplas
 • maart 2021: geofysisch onderzoek naar munitie en archeologische sporen te Oudenaarde
 • april 2021: onderzoek naar onderspoelingen van een dijklichaam tussen twee kanalen in West-Vlaanderen
 • april 2021: archeologisch geofysisch onderzoek te Antwerpen
 • april 2021: lekdetectie te Roeselare
 • mei 2021: onderzoek naar kabels en leidingen in Aalbeke
 • mei 2021: detectie persleiding in Evergem
 • mei 2021: onderzoek naar ondergrondse kabels en leidingen op afvalverwerkingssite in Antwerpen
 • juni 2021: onderzoek naar oude funderingen te Merksem
 • juni 2021: kabel- en leidingdetectie te Boom
 • juni 2021: geofysisch onderzoek naar rioleringen en afvoeren op de Ford site te Genk
 • juni 2021: kartering riolering te Beerse
 • juli 2021: geofysisch onderzoek Sint-Jacobskerk Gent
 • juli 2021: geofysisch onderzoek Motte van Relegem
 • juli 2021: detectie stortplaats in het Meetjesland
 • juli 2021: in kaart brengen holtes onder kades te Roeselare en Izegem
 • juli 2021: stabiliteits- en leidingonderzoek voorafgaand aan het plaatsen van een windturbine te Gent
 • juli 2021: kartering riolering te Beerse
 • augustus 2021: geofysische onderzoeken naar WO 1 archeologische relicten in Noord-Frankrijk
 • augustus 2021: locatie opstopping wachtbuis in Mortsel
 • augustus 2021: waterlekdetectie op een industriële site te Brugge
 • september 2021: archeologische landschappelijke kartering te Sint-Gillis-Waas

 • oktober 2021: geofysisch onderzoek Sint-Elisabethkerk Gent

 • oktober 2021: munitiescan en waterpeilbepaling op een militair kerkhof in de Westhoek

 • oktober 2021: geofysisch onderzoek van uitzettingsvoegen op E17

 • november 2021: detectie paalfunderingen te Gent

 • november 2021: detectie grondankers aan kaaimuur te Antwerpen

 • november 2021: detectie hoogspanningsleiding te Ardooie

 • november 2021: holtedetectie te Roosdaal

 • december 2021: in kaart brengen van boomwortels

 • december 2021: holtedetectie onder kade in de Haven van Antwerpen
 • december 2021: kabel- en leidingdetectie op schoolterrein te Gent

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons