Toenemende schade aan kabels en leidingen bij graafwerken

Graafschade aan kabels en leidingen blijft niet alleen in België een probleem, ook in Nederland ziet men een toename in het aantal schades bij graafwerken. Zo blijkt uit recente cijfers gepubliceerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in Nederland.

Graafwerken cijfers graafschade
Bron: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Uit het rapport blijkt dat in Nederland alleen al het aantal schades met bijna 5 procent steeg ten opzichte van het voorgaande jaar, resulterend in bijna 49.000 schadegevallen. De toename van schade heeft uiteraard niet alleen grote financiële gevolgen, maar brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid van werknemers.

 

Graafwerken

Meest voorkomende oorzaak van graafschade

Opmerkelijk in de cijfers is de belangrijkste oorzaak van graafschades, nl. het niet of onvoldoende lokaliseren van kabels en leidingen. Deze bevinding onderstreept nogmaals de cruciale rol van nauwkeurige locatiebepaling in het voorkomen van graafschade.  

KLIP/KLIM vaak ontoereikend

Hoewel de KLIP-aanvraag (KLIC-aanvraag in Nederland) een standaardprocedure is bij graafwerkzaamheden, blijkt in de praktijk dat deze aanpak alleen zelden voldoende is om graafschade te vermijden. Het digitale plan van ondergrondse infrastructuur dat via een KLIP-aanvraag verkregen wordt, is vaak niet 100% accuraat. Hierdoor blijven kabels en leidingen kwetsbaar voor schade tijdens graafwerkzaamheden.

Daarom bieden we bij 3Dsoil aan de hand van geofysisch onderzoek bijkomend inzicht in de ondergrond om graafschade te voorkomen.

3Dsoil biedt geavanceerde oplossingen

Bij 3Dsoil erkennen we het belang van nauwkeurige lokalisatie en mapping van ondergrondse kabels en leidingen voordat graafwerkzaamheden beginnen. Daarom bieden we op een niet-invasieve manier een nauwkeurige beeldvorming van de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond.

Met behulp van innovatieve scantechnieken kunnen we zowel stroomvoerende als niet-stroomvoerende kabels en leidingen detecteren. Maar ook het in kaart brengen van holtes, funderingen, massieven en de dieptes van bodemlagen behoren tot de mogelijkheden. 

Onze technologie in combinatie met onze know-how stelt o.a. studiebureaus, aannemers en grondwerkers in staat om voorafgaand aan graafwerkzaamheden een volledig beeld te krijgen van wat zich onder de grond bevindt. Hierdoor kunnen ze niet alleen potentiële risico's vermijden en de veiligheid van hun werknemers waarborgen, maar kunnen ze ook veel beter anticiperen en eventuele ontwerpplannen aanpassen waar nodig. 

Efficiënter, veiliger en kostenbesparend graven

Bij 3Dsoil streven we ernaar om graafwerkzaamheden veiliger en efficiënter te maken. Door onze geavanceerde geofysische expertise in te zetten binnen diverse sectoren, helpen we onze klanten om graafschade, en alle gevolgen die ermee gepaard gaan, te voorkomen. Met een duidelijke rapportering als eindresultaat, zowel on-site als digitaal, kan onze klant bijkomende kosten besparen en de doorlooptijd van zijn project veel beter aanhouden.  

Lees ook:
AZ Delta gaat zorgvuldig te werk bij nieuw bouwproject
Infrabo voorkomt vertragingen met hulp van 3Dsoil

Benieuwd waar wij voor jou het verschil kunnen maken?
Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we jouw project kunnen beschermen tegen graafschade.

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons