AZ Delta gaat zorgvuldig te werk bij nieuw bouwproject

Az Delta Staand
AZ Delta, met een capaciteit van 1358 bedden één van de grootste spelers in de zorgsector, breidt verder uit. Eind dit jaar starten de bouwwerken voor de uitbreiding van het operatiekwartier aan de campus Brugsesteenweg te Roeselare. 
 
Het nieuwe gebouw komt bovenop een bestaand gebouw waarbij de nieuwe structuur, afzonderlijk van het bestaand gebouw, zal steunen op paalfunderingen. 
 
Uit ervaring weet Dirk Delameilleure, diensthoofd bouwprojecten, dat as-built plannen niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Hij benadrukt hierbij: "Ook bij dit bouwproject blijft de zorg voor onze patiënten voorop staan. We moeten er dan ook alles aan doen om risico's op onderbrekingen door graafschade te vermijden.” 
 
Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de posities van ondergrondse kabels en leidingen, heeft AZ Delta de expertise van 3Dsoil ingeschakeld. Uit ons onderzoek blijkt dat de locatie van verschillende gekende leidingen inderdaad niet overeenkomen met de plannen. Daarbovenop werden ook heel wat kabels en leidingen gedetecteerd die niet ingetekend waren op de plannen.  
 
“Met de inzichten van 3Dsoil kunnen we de bouwplanning optimaliseren en onaangename verrassingen vermijden. Zo kunnen we een vlotte en zorgeloze uitbreiding van ons operatiekwartier realiseren, met minimale verstoringen voor onze patiënten en het ziekenhuispersoneel", vertelt Dirk Delameilleure. 
 
Dankzij de resultaten van ons onderzoek heeft men nu reeds de posities van de sonderingen probleemloos kunnen inplannen. Daarbovenop heeft men ons rapport mee opgenomen in het aanbestedingsdossier waardoor ook de aannemer een zeer goed beeld krijgt van de ondergrondse kabels en leidingen en zo ook de risico’s op schade kan beperken. Op die manier worden extra graafwerken en bijgevolg ook bijkomende kosten vermeden. Met deze aanpak wil AZ Delta erop toezien dat de doorlooptijd voor de uitbreiding van het operatiekwartier niet nodeloos verlengd wordt. Het onderzoek van 3Dsoil betekent dan ook een belangrijke meerwaarde binnen dit bouwproject.
 
Aanzicht1.2

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons